Ľudová hudba Hanuliakovci

 

 

Sú ako mnohí iní...no v ich srdciach má trvalé miesto láska k folklóru a ľudovej hudbe. V minulosti sa najviac venovali regiónu Terchovej a oblastiam blízkym tomuto kraju. V súčasnom období sa muzika zameriava na ľudovú hudbu a folklór s celoslovenskou, ale aj medzinárodnou pôsobnosťou.
Zvučné tóny muziky v podaní Hanuliakovcov zneli už nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí - účasť na súťažiach a prehliadkach ľudových hudieb a súborov v Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Slovinsku, Holandsku, Španielsku, Turecku, ale aj na Cypre, vzdialenej Brazílii, či ďalekej Kórei...
O tom,že sú to muzikanti v pravom slova zmysle, svedčia aj ocenenia a víťazstvá v rôznych súťažiach .Jedno z takýchto ocenení získali aj na súťažnej prehliadke folklórnych súborov, kde sa stali laureátmi Ceny Mikuláša Senku.

...nech tóny tejto muziky ešte dlho tešia a rozveseľujú srdcia ich vďačných poslucháčov...